Author Archive Sofya Hukuk

TÜRK HUKUKU

Sofya Hukuk Bürosu, Türk Hukukunun çeşitli alanlarında hizmet vermektedir.  Büromuz yurt dışında ve Türkiye’de iş yapmanıza olanak sağlayan uluslararası bir hukuk bürosu olup, uzmanlık ve tecrübe seviyesi ile bireysel ve kurumsal müşterilerine, sonuca yönelik, hedef odaklı hizmetler sunmaktadır. Modern bir hukuk bürosu olarak müvekkillerimizin memnuniyeti, hukuki hizmete ve bilgiye hızlı bir şekilde ulaşmaları öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Başarımızın altında yatan en büyük etken, uzun yıllara dayalı tecrübe ve konusunda uzman ekibimizdir.

Türk hukukunda başlıca çalışma alanlarımız; ticaret hukuku, şirketler hukuku, sözleşmeler hukuku, iş hukuku, gayrimenkul hukuku, miras hukuku, icra iflas hukuku ile ceza hukukudur.

Tags, ,

GAYRİMENKUL HUKUKU

Ofisimiz gayrimenkul hukukuna giren tüm alanlarda danışmanlık ve hukuki hizmet sunmaktadır. Gayrimenkul sahiplerine ve yatırımcılara, mülkiyetin devri ve yönetimi konularında danışmanlık hizmeti vermenin yanı sıra, ortaya çıkan hukuki sorunların çözümüyle ilgili her türlü avukatlık hizmetini de sunmaktadır.

Tags,

İŞ HUKUKU

İşçi-işveren İlişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü, İş Kanunundan kaynaklanan her türlü hak ve alacağa İlişkin davalar, İşe İade Davaları ile iş sözleşmelerinin hazırlanması başlıca çalışma alanlarımızdır.

 • İş akdinden doğan ihtilaflar,
 • İş akdinin feshi,
 • Kıdem ve ihbar tazminatları,
 • Mobbing kaynaklı davalar,
 • İşe iade,
 • Sigorta yükümlülükleri,
 • İş kazaları,
 • Toplu iş sözleşmeleri,
 • Gizlilik anlaşması.

Tags, , , , ,

ŞİRKETLER HUKUKU

Şirketlere, Serbest Bölgeler ve Organize Sanayi Bölgeleri dahil olmak üzere yatırım alanlarında hukuki hizmetler sunulmaktadır.  Yerli ve yabancı şirketlerin Türkiye’deki yatırımları organize edilmekte, bu yatırımlar çerçevesinde ortaklık anlaşmaları ve şirket kuruluşları yapılmaktadır. Türk şirketlerinin yabancı ülkelerdeki yatırımlarına ve hukuki anlaşmazlıklarına ilişkin olarak danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Verilen hizmetler, Ticaret Hukuku Mevzuatı kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde çeşitlilik göstermektedir.

Büromuz nezdinde verilen hizmetler;

 • Yerli ve yabancı şirketlerin kuruluşu,
 • Haksız rekabetin önlenmesi,
 • Tüketicinin korunması,
 • Şirket genel kurul toplantılarının yapılması,
 • Sermaye piyasası,
 • İrtibat bürolarının kurulması,
 • Hisse senetleri ve tahvillerle ilgili işlemler,
 • Şirket birleşmeleri ve devralmaları,
 • Sermeye arttırımları ve indirimleri,
 • Hukuki durum tespit raporlaması (Due Dilligence).

Tags, ,

ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELER

Hukuk Büromuz, sözleşmelerin akdedilmesi konusunda, sözleşmenin akdedilmesi öncesi yapılacak müzakere ve sözleşme taslağının hazırlanması dâhil her türlü hukuki hizmeti vermektedir. Hukuk büromuz nezdinde hazırlamakta olduğumuz başlıca sözleşmeler;

 • Şirket Satın Alma ve Birleşmeler,
 • Hissedarlık Sözleşmesi,
 • Joint Venture,
 • Uluslararası Distribütörlük Sözleşmesi,
 • Franchising Sözleşmesi,
 • Münhasırlık (Tek Satıcılık) Sözleşmesi,
 • BayilikSözleşmesi,
 • Satım Sözleşmesi,
 • Mal Alım/Satım Sözleşmeleri,
 • Acente Sözleşmesi,
 • İnşaat Sözleşmeleri,
 • Eser Sözleşmeleri,
 • Kredi Sözleşmeleri,
 • Lisans Sözleşmeleri,
 • Sigorta Sözleşmeleri,
 • İş Akitleri,
 • Yönetim,  Danışmanlık ve Hizmet Sözleşmeleri,
 • Enerji Alım Sözleşmeleri.

Tags, ,

Bulgaristan Vatandaşlığı Başvuru Evrakları

Bulgaristan vatandaşlığı başvuru evrakları nelerdir? Bulgaristan göçmenlerinin veya çocuklarının hazırlaması gereken evrakları aşağıda ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz.

Bulgaristan’dan göç ederek gelmiş kişilerin vatandaşlıklarını geri alabilmeleri, ya da vefat etmiş göçmenin çocukları olarak Bulgaristan vatandaşlık başvurusu yapabilmeleri için hazırlamaları gereken bazı evrak ve dökümanlar bulunmaktadır. Bu evrakları topladıktan sonra göç ederek gelmiş kişinin Bulgaristan vatandaşı olup olmadığının Bulgaristan makamları nezdinde sorgulatılması, incelenmesi gerekecektir. Vatandaşlığın geri alınabilmesi için  Bulgaristan’dan doğum kayıtlarının çıkması ve kişinin Bulgaristan vatandaşlığının tespitinin olumlu sonuçlanması çok önemlidir.

İSİM DENKLİK BELGESİ :

Bulgaristan vatandaşlığını geri almak isteyen göçmenlerin hazırlaması gereken evraklardan bir tanesi İsim Denklik Belgesidir. İsim denklik belgesi göç ederek gelmiş kişinin Bulgaristan’daki ismi ile Türkiye’ye giriş yaptığı ismini birlikte göstererek o kişinin aynı kişi olduğunu gösterir. İsim denklik belgesi nereden alınacaktır ? Türkiye’deki Nüfus Müdürlüklerinden alınabilecektir. Bazen nüfus müdürlükleri tarafından, kişinin daha önceki ismine dair bir bilgi veri kayıtlarında bulunmadığından,bu belge düzenlenemeyecektir. Böyle durumlarda kişinin Bulgaristan’daki doğum kaydının apostilli ve tercümesi yapılmış noter onaylı bir örneği ile Nüfus Müdürlüğü’ne başvurması gerekecektir.

Bulgaristan’daki doğum kaydı kişinin doğduğu yerdeki kayıtlardan çıkartılacaktır.

TABİİYET BELGESİ :

Tabiiyet belgesi nereden alınır ? Bu belge de Nüfus Müdürlüklerinden veya Devlet Arşivleri’nden temin edilebilecektir. Bu belge göç ederek gelmiş kişinin Türkiye’ye giriş yaptığı tarihte Türk makamları tarafından düzenlenmiş bir kayıt belgesidir. Tabiiyet belgesi göç eden kişinin hangi tarihte Türkiye’ye giriş yaptığını, hangi isim ve soy ismini aldığını, kimlerle giriş yaptığını gösterir.

MUHACİR KAĞIDI :

Muhacir Kağıdı, nüfus müdürlüklerinden veya Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nden temin edilecektir. Bu belge de Tabiiyet Belgesi gibi, kişinin göç ederek Türkiye’ye giriş yaptığı tarihi, kimlerle giriş yaptığı, doğum tarihleri gibi bilgileri içerir.

BULGARİSTAN DOĞUM KAYDI :

Bulgaristan vatandaşlığını geri alabilmek için göç etmiş kişinin Bulgaristan’da bulunan doğum kaydının bir örneğini çıkarttırması gerekmektedir. Doğum kaydının kişinin doğduğu yerden çıkarttırılması ve Bulgaristan makamlarınca apostillenmesi gerekmektedir. 1900’lü yılların başından itibaren Doğum Kayıtlarının birçoğuna ulaşabilmek mümkündür, ancak bazı eski kayıtlara ulaşmak mümkün olamamaktadır. Eski kayıtların bazılarında ya savaşlar ya su basması, yangın gibi felaketler sebebiyle bazı tahribatlar oluşmuştur. Ancak yine de uzman kişilerce bu kayıtlar titiz bir araştırmayla ortaya çıkartılabilmektedir.

BULGARİSTAN VATANDAŞLIK TESPİTİ :

Bulgaristan vatandaşlığı sorgulaması vatandaşlığınızı geri alma başvurusu öncesi yapılması gereken bir işlemdir. Bu sorgulamayla göç ederek gelmiş kişinin halen Bulgaristan Vatandaşı olup olmadığı ortaya çıkar.Bu sorgulamanın sonucu, vatandaşlık başvurusunda bulunacak kişinin vatandaşlık alma prosedürünü doğrudan etkileyecek önemli bir işlemdir.

Kişinin yapılan sorgu sonucunda halen vatandaş olduğunun tespit edilmesi durumunda başvuru prosedürü ayrı, vatandaşlıktan çıkartıldığının ortaya çıkması durumunda ise ayrı bir vatandaşlık başvurusu prosedürü (oturum yoluyla) uygulanacaktır. Bulgaristan vatandaşlığı başvuru evrakları nı hazırlarken ofisimizden destek alabilir, BURADAKİ LİNKE tıklayarak bize ulaşabilirsiniz.

Tags, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

1936 – 1938 Göçmenlerinin Bulgaristan Vatandaşlığı Hakları

Bulgaristan’dan (yalnızca 1936, 1938, 1950, 1951, 1952, 1961, 1963, 1968, 1971, 1978 göçmenleri değil) 1910’lu yılların başından 1989 yılları arasında  göç etmiş kişilerin vatandaşlık haklarını geri alma imkanları vardır. Yalnızca Vatandaşlık Sorgusu sonucunda gelecek cevaba göre geri alma süresi ve prosedürü değişecektir. Bu kişilerin vatandaşlığını geri almasından sonra sırasıyla, çocukları ve torunları da Bulgaristan vatandaşı olabileceklerdir.

Bu kişilerin önce Bulgaristan doğum kayıtlarını çıkarttırması, Türkiye’den İsim Denklik Belgesi, Muhacir Kağıdı ve Tabiiyet Beyannamesini çıkarttırması gerekecektir.

Daha sonra göç eden kişinin Bulgaristan’daki Vatandaşlık İncelemesi / Sorgusu yaptırılacaktır. Buradan gelecek cevaba göre de kişinin vatandaşlığını geri alma işlemlerine devam edilecektir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi sorgu sonucu gelen cevaba göre geri alma süresi ve prosedürü değişecek, ancak kişi Bulgaristan Vatandaşlığı’nı geri alabilecektir.

Eğer Bulgaristan’dan göç eden kişi vefat etmişse ne olacak?

Bu durumda yine yukarıdaki gibi göç eden kişinin, önce Bulgaristan doğum kayıtları çıkartılacak, Türkiye’den İsim Denklik Belgesi, Muhacir Kağıdı ve Tabiiyet Beyannamesini tamamlanacak ve bu evraklarla Bulgaristan Vatandaşlık Sorgusu yaptırılacaktır. Sorgu sonucu gelen cevapta kişinin halen vatandaş olduğu belirtilirse, bu kişinin önce çocukları daha sonra torunları Bulgaristan vatandaşı olabileceklerdir.

Vatandaşlık Sorgusu sonucunda gelen cevap göç eden kişinin vatandaşlıktan çıkartıldığı yönünde olursa çocukları olarak sizin vatandaşlık hakkınızı geri almak için dava yoluna başvurmanız gerekebilecektir.

Bu sebeple Bulgaristan’dan göç etmiş ve özellikle 1940 öncesi doğumlu kişilerin,  hayattayken,  bir an önce vatandaşlık hakkının iadesi için başvuru yapması bu hakkın çocuklar açısından kaybolmaması için çok önemlidir.

Tags, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

1950 – 1951 Göçmenlerinin Bulgaristan Vatandaşlığı Hakları

Bulgaristan’dan (yalnızca 1928, 1936, 1938, 1950, 1951, 1952, 1961, 1963, 1968, 1971, 1978 göçmenleri değil) 1910’lu yılların başından 1989 yılları arasında  göç etmiş kişilerin vatandaşlık haklarını geri alma imkanları vardır. Yalnızca Vatandaşlık Sorgusu sonucunda gelecek cevaba göre geri alma süresi ve prosedürü değişecektir. Bu kişilerin vatandaşlığını geri almasından sonra sırasıyla, çocukları ve torunları da Bulgaristan vatandaşı olabileceklerdir.

Bu kişilerin önce Bulgaristan doğum kayıtlarını çıkarttırması, Türkiye’den İsim Denklik Belgesi, Muhacir Kağıdı ve Tabiiyet Beyannamesini çıkarttırması gerekecektir.

Daha sonra göç eden kişinin Bulgaristan’daki Vatandaşlık İncelemesi / Sorgusu yaptırılacaktır. Buradan gelecek cevaba göre de kişinin vatandaşlığını geri alma işlemlerine devam edilecektir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi sorgu sonucu gelen cevaba göre geri alma süresi ve prosedürü değişecek, ancak kişi Bulgaristan Vatandaşlığı’nı geri alabilecektir.

Eğer Bulgaristan’dan göç eden kişi vefat etmişse ne olacak?

Bu durumda yine yukarıdaki gibi göç eden kişinin, önce Bulgaristan doğum kayıtları çıkartılacak, Türkiye’den İsim Denklik Belgesi, Muhacir Kağıdı ve Tabiiyet Beyannamesini tamamlanacak ve bu evraklarla Bulgaristan Vatandaşlık Sorgusu yaptırılacaktır. Sorgu sonucu gelen cevapta kişinin halen vatandaş olduğu belirtilirse, bu kişinin önce çocukları daha sonra torunları Bulgaristan vatandaşı olabileceklerdir.

Vatandaşlık Sorgusu sonucunda gelen cevap göç eden kişinin vatandaşlıktan çıkartıldığı yönünde olursa çocukları olarak sizin vatandaşlık hakkınızı geri almak için dava yoluna başvurmanız gerekecektir.

Bu sebeple Bulgaristan’dan göç etmiş ve özellikle 1940 öncesi doğumlu kişilerin,  hayattayken,  bir an önce vatandaşlık hakkının iadesi için başvuru yapması bu hakkın çocuklar açısından kaybolmaması için çok önemlidir.

Tags, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ÜCRETLERİMİZ

Danışmanlık hizmetimiz ücrete tabi olup, İstanbul Barosu 2023 yılı Tavsiye Niteliğindeki Ücret Tarifesi geçerlidir. “Bize Ulaşın” kısmında belirttiğimiz telefon numaralarından arayarak görüşme için randevu alabilirsiniz.

Telefonda vatandaşlık işlemleriyle ilgili bilgi verilmez. Randevuya geldiğinizde, durumunuz incelenip vatandaşlık işlemleri ve ücretleriyle ilgili ayrıntılı bilgi verilecektir.

Kredi Kartıyla ödemelerinize 12 aya kadar taksit yapılır.

Tags, , , , , , , , , , , , ,

BİZE ULAŞIN

Danışmanlık hizmetimiz ücrete tabi olup, İstanbul Barosu 2019 yılı Tavsiye Niteliğindeki Ücret Tarifesi geçerlidir.

Aşağıdaki telefonlardan arayarak görüşme için randevu alabilirsiniz. Telefonda vatandaşlık işlemleriyle ilgili bilgi verilmez. Randevuya geldiğinizde, durumunuz incelenip vatandaşlık işlemleriyle ilgili ayrıntılı bilgi verilecektir.

Randevuya gelirken aşağıda belirtilen bilgi ve evrakları toplayarak gelmeniz veya daha öncesinde info@sofyahukuk.com adresine email olarak göndermeniz, durumunuzu anlayabilmemiz açısından gerekli olacaktır.

Randevuya Gelirken Bulundurmanız Gereken Evraklar :

– Göç eden kişinin, nüfus müdürlüğünden alınmış vukuatlı nüfus kayıtları,
– Varsa elinizde bulunan her türlü belge (varsa göç edenin İsim Denklik Belgesi, Bulgaristan Pasaportu, Göç Pasaportu veya benzeri),
– Göç eden kişinin tam göç tarihini yani Türkiye’ye giriş tarihini nüfus müdürlüğünden sorarak öğreniniz.

Randevu İçin Aşağıdaki Telefonlarımızı Arayabilirsiniz :

Telefon :

0532 494 78 83

0532 284 65 50

0216 330 70 30

E-mail :

info@sofyahukuk.com

Adres :

Osmanağa Mah. Serasker Cad. No:120 Daire:13-14 Kadıköy/İstanbul – Türkiye

Tags, , , , , , , , , ,