Category Archive Türk Hukuku

Ön İnceleme Formu

Bulgaristan Vatandaşlığı Ön İnceleme Formu

 

Bulgaristan vatandaşlığı için gereken şartları taşıyıp taşımadığınızı inceleyebilmemiz için aşağıdaki online formumuzu mümkün olduğunca eksiksiz olarak doldurmanızı rica ederiz.

 

Başvuru Formu için BURAYA tıklayın.

Tags

TÜRK HUKUKU

Sofya Hukuk Bürosu, Türk Hukukunun çeşitli alanlarında hizmet vermektedir.  Büromuz yurt dışında ve Türkiye’de iş yapmanıza olanak sağlayan uluslararası bir hukuk bürosu olup, uzmanlık ve tecrübe seviyesi ile bireysel ve kurumsal müşterilerine, sonuca yönelik, hedef odaklı hizmetler sunmaktadır. Modern bir hukuk bürosu olarak müvekkillerimizin memnuniyeti, hukuki hizmete ve bilgiye hızlı bir şekilde ulaşmaları öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Başarımızın altında yatan en büyük etken, uzun yıllara dayalı tecrübe ve konusunda uzman ekibimizdir.

Türk hukukunda başlıca çalışma alanlarımız; ticaret hukuku, şirketler hukuku, sözleşmeler hukuku, iş hukuku, gayrimenkul hukuku, miras hukuku, icra iflas hukuku ile ceza hukukudur.

Tags, ,

GAYRİMENKUL HUKUKU

Ofisimiz gayrimenkul hukukuna giren tüm alanlarda danışmanlık ve hukuki hizmet sunmaktadır. Gayrimenkul sahiplerine ve yatırımcılara, mülkiyetin devri ve yönetimi konularında danışmanlık hizmeti vermenin yanı sıra, ortaya çıkan hukuki sorunların çözümüyle ilgili her türlü avukatlık hizmetini de sunmaktadır.

Tags,

İŞ HUKUKU

İşçi-işveren İlişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü, İş Kanunundan kaynaklanan her türlü hak ve alacağa İlişkin davalar, İşe İade Davaları ile iş sözleşmelerinin hazırlanması başlıca çalışma alanlarımızdır.

 • İş akdinden doğan ihtilaflar,
 • İş akdinin feshi,
 • Kıdem ve ihbar tazminatları,
 • Mobbing kaynaklı davalar,
 • İşe iade,
 • Sigorta yükümlülükleri,
 • İş kazaları,
 • Toplu iş sözleşmeleri,
 • Gizlilik anlaşması.

Tags, , , , ,

ŞİRKETLER HUKUKU

Şirketlere, Serbest Bölgeler ve Organize Sanayi Bölgeleri dahil olmak üzere yatırım alanlarında hukuki hizmetler sunulmaktadır.  Yerli ve yabancı şirketlerin Türkiye’deki yatırımları organize edilmekte, bu yatırımlar çerçevesinde ortaklık anlaşmaları ve şirket kuruluşları yapılmaktadır. Türk şirketlerinin yabancı ülkelerdeki yatırımlarına ve hukuki anlaşmazlıklarına ilişkin olarak danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Verilen hizmetler, Ticaret Hukuku Mevzuatı kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde çeşitlilik göstermektedir.

Büromuz nezdinde verilen hizmetler;

 • Yerli ve yabancı şirketlerin kuruluşu,
 • Haksız rekabetin önlenmesi,
 • Tüketicinin korunması,
 • Şirket genel kurul toplantılarının yapılması,
 • Sermaye piyasası,
 • İrtibat bürolarının kurulması,
 • Hisse senetleri ve tahvillerle ilgili işlemler,
 • Şirket birleşmeleri ve devralmaları,
 • Sermeye arttırımları ve indirimleri,
 • Hukuki durum tespit raporlaması (Due Dilligence).

Tags, ,

ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELER

Hukuk Büromuz, sözleşmelerin akdedilmesi konusunda, sözleşmenin akdedilmesi öncesi yapılacak müzakere ve sözleşme taslağının hazırlanması dâhil her türlü hukuki hizmeti vermektedir. Hukuk büromuz nezdinde hazırlamakta olduğumuz başlıca sözleşmeler;

 • Şirket Satın Alma ve Birleşmeler,
 • Hissedarlık Sözleşmesi,
 • Joint Venture,
 • Uluslararası Distribütörlük Sözleşmesi,
 • Franchising Sözleşmesi,
 • Münhasırlık (Tek Satıcılık) Sözleşmesi,
 • BayilikSözleşmesi,
 • Satım Sözleşmesi,
 • Mal Alım/Satım Sözleşmeleri,
 • Acente Sözleşmesi,
 • İnşaat Sözleşmeleri,
 • Eser Sözleşmeleri,
 • Kredi Sözleşmeleri,
 • Lisans Sözleşmeleri,
 • Sigorta Sözleşmeleri,
 • İş Akitleri,
 • Yönetim,  Danışmanlık ve Hizmet Sözleşmeleri,
 • Enerji Alım Sözleşmeleri.

Tags, ,