İŞ HUKUKU

İŞ HUKUKU

İşçi-işveren İlişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü, İş Kanunundan kaynaklanan her türlü hak ve alacağa İlişkin davalar, İşe İade Davaları ile iş sözleşmelerinin hazırlanması başlıca çalışma alanlarımızdır.

  • İş akdinden doğan ihtilaflar,
  • İş akdinin feshi,
  • Kıdem ve ihbar tazminatları,
  • Mobbing kaynaklı davalar,
  • İşe iade,
  • Sigorta yükümlülükleri,
  • İş kazaları,
  • Toplu iş sözleşmeleri,
  • Gizlilik anlaşması.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir