Tag Archive Bulgaristan

Tabiiyet Beyannamesi

Tabiiyet beyannamesi (belgesi) nedir, nereden alınır ?

Tabiiyet beyannamesi kişinin göç ederek Türkiye’ye giriş yaptığı tarihte Türk makamları tarafından düzenlenmiş bir kayıt belgesidir. Bu belge göçmen olarak gelmiş kişilerin hangi isim ve soy ismini aldığını gösterir. Bulgaristan vatandaşlığı başvurusu yapılırken gerekli olan evraklardan bir tanesidir. Türk makamlarından temin edilecek bu belgenin yurtdışında kullanılabilmesi için apostillenmiş olması gerekmektedir.

Bu belge de Muhacir Kağıdı gibi göç eden kişinin Türk Vatandaşlığı’nı kazanmadan önceki tabiiyetini, geldiği ülkeyi, kimlerle göç ettiğini, doğum bilgilerini, aile bilgilerini, iskan şeklini, hangi adrese yerleştikleri gibi bilgileri de içermektedir.

Nüfus Müdürlüklerinden veya T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı’ndan temin edilebilecektir.

Bulgaristan göçmenleri veya çocukları, Bulgaristan vatandaşlıklarını geri almak için başvuru yapmadan önce hazırlamaları gereken tüm evrakların neler olduğunu buradaki linkimize tıklayarak öğrenebilirler.

Tags, , , , , , , , , , , , , , ,

Bulgaristanda Şirket Kuruluşu

Bulgaristan’da %100 yabancı sermayeli şirketler kurulabilmektedir. Türk vatandaşları ile Türkiye’de kurulu bulunan tüzel kişilerin, tek başlarına Bulgaristan’da şirket kurma ve iş yapma hakları bulunmaktadır. Kurulan şirkette Bulgar ortak olmasa bile şirket Bulgar Şirketi sayılır ve AB içinde her türlü hak ve desteğe sahip olur. Bulgaristan Ticaret Kanunu’na göre tek bir ortak kendi başına Limited ve ya Anonim şirket kurabilmektedir. Tek kişilik Limited Şirket EOOD, tek kişilik Anonim Şirket ise EAD olarak adlandırılmaktadır.

Bulgaristan’da Limited Şirket en düşük kuruluş sermayesi 2-Leva(1-Euro), Anonim Şirket en düşük kuruluş sermayesi 50.000-Leva (25.000-Euro) ‘dır.

Bulgaristan’da şirket kurmak, Avrupa Birliği içerisinde yer alan diğer ülkelere oranla ciddi vergisel avantajlar sağlamaktadır. Bulgaristan’da;

– KDV oranı %20,
– Kurumlar Vergisi oranı %10,
– Gelir Vergisi oranı % 10,
– Temettü Vergisi oranı %5’dir.

Bulgaristan’da şirket kurmak için siz karar verdikten sonra A-dan Z’ye her türlü işlem tarafımızdan gerçekleştirilmekte ve şirketiniz hazır olarak size teslim edilmektedir. İhtiyacınız olan tüm kuruluş ve tescil işlemleri, şirket merkezi için adres desteği, banka hesabı açılması, müdür atanması, kuruluş aşamasında ve istenirse sonrasında her türlü hukuki hizmet, yine kuruluş aşamasında ve talep halinde sonrasında her türlü muhasebe desteği tarafımızdan sağlanmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Tags, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Muhacir Kağıdı

Muhacir Kağıdı nedir ve nereden alınır? Muhacir kağıdı kişinin göç ederek Türkiye’ye giriş yaptığı tarihte Türk makamları tarafından düzenlenmiş bir kayıt belgesidir.

Göç eden kişinin Türk Vatandaşlığı’nı kazanmadan önceki vatandaşlığını, geldiği ülkeyi, kimlerle göç ettiğini, doğum bilgilerini ve aile bilgilerini içermektedir. Muhacir Kağıdı, nüfus müdürlüklerinden veya Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nden temin edilecektir. Bulgaristan makamlarına başvuru yapılırken hazır edilmesi gereken evraklardan bir tanesidir. Muhacir Kağıdı’na, Bulgaristan makamlarına sunulmadan önce, Türkiye’de apostil yaptırılması gerekmektedir. Apostil yaptırılmadan söz konusu evrak Bulgaristan’ da geçerli olmayacaktır. Apostil işlemi Türkiye’de Valiliklerde ve Kaymakamlıklarda yaptırılabilmektedir.

Tags, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bulgaristan Doğum Kaydı

Bulgaristan vatandaşlığını geri alabilmek için, göç etmiş kişiye ait Bulgaristan doğum kaydı (Akt za rajdane) örneğinin çıkarttırılması gerekmektedir. Kişi hayatta değilse mirasçılarının, doğum kaydını çıkartması gerekmektedir.

Doğum kaydının göç eden kişinin Bulgaristan’da doğduğu yerden çıkarttırılması ve Bulgaristan makamlarınca apostillenmesi gerekmektedir. 1900’lü yılların başından itibaren Doğum Kayıtlarının bir çoğuna ulaşabilmek mümkündür, ancak bazı durumlarda kayıtlara ulaşmak mümkün olamamaktadır. Eski kayıtların bazıları eksik veya hatalı tutulmuş olabilmekte bazılarına da savaşlar, su basması, yangın gibi felaketler sebebiyle yok olduklarından ulaşma imkanı bulunmamaktadır. Bazen çok küçük yaşlarda ailesiyle göç eden kişilerin doğum kaydı yaptırılmamış olabilmektedir.

Bulgaristan doğum kaydı çıkartılamadığı veya bulunamadığı durumlarda Bulgaristan Mahkemeleri’nde dava açarak, Mahkeme Kararı’yla doğum kaydının oluşturulması talep edilebilmektedir. Doğum kaydına ulaşılamadığı durumlarda bu süreci, gerekirse dava açarak yönetebilecek, konusunda uzman avukatlardan destek almanız sizin yararınıza olacaktır. Ofisimiz bu konuda her türlü hukuki desteği vermektedir.

Bulgaristan göçmenleri veya çocukları, Bulgaristan vatandaşlıklarını geri almak için başvuru yapmadan önce hazırlamaları gereken tüm evrakların neler olduğunu buradaki linkimize tıklayarak öğrenebilirler.

Tags, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Evlilik Yoluyla Bulgaristanda Oturum ve Vatandaşlık

Bulgaristan vatandaşıyla evli olan kişiler, Bulgaristan’da nasıl oturum alırlar? Bu kişiler evlilik yoluyla Bulgaristanda oturum ve vatandaşlık prosedürüne başvurmaları gerekmektedir.

Bulgaristan vatandaşıyla evlenen kişi Bulgaristan dışında evlilik yapmışsa önce bu evliliği Bulgaristan’da tanıtmak zorundadır. Tanıma işlemini gerçekleştirdikten sonra Bulgaristan Evlilik Cüzdanı çıkartılacaktır.

Evlilik Yoluyla Oturum Alma Prosedürü :

– Yukarıda belirttiğimiz gibi kişi önce evliliğini Bulgaristan’da tanıtacak ve bulgaristan evlilik cüzdanını çıkartacak,

– Daha sonra, Türkiyede bulunan Bulgaristan Konsolosluğu’ndan, vatandaş olmayan eşe D vize çıkartılacak,

– D vize ile Bulgaristan’a gidilecek,

– Oturum işlemleri için Bulgaristan’da ikamet adresi bulunacak ve bu adreste ikamet ettikleri beyan edilecek,

– Bulgaristan’da bir bankada eş üzerine hesap açtırıp, 6.000 leva para yatırılacak,

– Bulgaristan’da noterden evliliğin yalan olmadığına dair beyanname verilecek,

– Oturum’a başvuru yapılacak.

 

Evlilik Yoluyla Bulgaristan Vatandaşı Olmak :

Kişi yukarıda belirttiğimiz prosedürü tamamlayıp oturum almaya hak kazandıktan sonra, belirli süreyi oturum hakkıyla geçirecek ve daha sonra Bulgaristan Vatandaşlığı’na geçiş için başvuru yapabilecek.

Tags, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

BULGARİSTAN HUKUKU

Büromuz, Bulgaristan Hukukunun çeşitli alanlarında hizmet vermektedir. Büromuz Bulgaristan ve Türkiye’de iş yapmanıza olanak sağlayan uluslararası bir hukuk bürosu olup, uzman ve tecrübeli kadrosuyla bireysel ve kurumsal müvekkillere her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır.

Bulgaristan hukukuyla ilgili başlıca çalışma alanımız, Bulgaristan’dan çeşitli tarihlerde göçmen olarak gelmiş Türklerin Bulgaristan vatandaşlığı haklarının geri alınması üzerinedir. Geçmiş yıllarda Bulgaristan’da yaşanan acı olaylar sebebiyle doğduğu, büyüdüğü toprakları bırakıp Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan Türklerin vatandaşlık haklarını geri alabilmelerinin önü açılmıştır. Vatandaşlık haklarının geri alınmasıyla ilgili her türlü işlem ve Bulgaristan Devleti makamları nezdinde her türlü başvuru, oturum, vatandaşlık ve pasaport çıkartma işlemleri tarafımızdan gerçekleştirilmektedir.

Avrupa Birliği üyesi olan Bulgaristan’da yatırım yapmak, şirket kurmak, gayrimenkul almak ya da Türkiye’de kurulu bulunan şirket veya firmalarının temsilciliklerini Bulgaristan’da açmak isteyen yatırımcılara şirket kuruluşundan gayrimenkul yatırım işlemlerine kadar hukuki işlem ve prosedürlerin yerine getirilmesi noktasında her türlü hizmeti sunmaktayız.

Yine Bulgaristan vatandaşıyla evli bulunan kişilerin Bulgaristan’da oturum ve vatandaşlık almaları, doğan çocukların Bulgaristan’da kayıtlarının yapılması, evlilik ve boşanma işlemlerinin gerek Bulgaristan ve gerek Türkiye’de tanıma ve tenfizi işlemlerinin gerçekleştirilmesi noktalarında her türlü hizmeti vermekteyiz.

Bulgaristan ve Türkiye’de yaşadığınız uyuşmazlıkların çözümü,  gerekli davaların açılması, vatandaşlık başvuruları ve takibi hususlarında Bulgar ve Türk avukatlarımız ile işbirliği  içinde her türlü hukuki hizmeti sunmaktayız.

Tags, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

HİZMETLERİMİZ

Büromuz, Türk ve Bulgaristan hukuku üzerine faaliyet gösteren uluslararası bir hukuk bürosudur. Büromuz uzman ve tecrübeli kadrosuyla bireysel ve kurumsal müvekkillere her türlü hizmeti sunmaktadır.

BULGARİSTAN HUKUKU

Müvekkillerimize Bulgaristan’da oturum ve Bulgaristan Vatandaşlığı’nın kazanılmasıyla ilgili her türlü danışma ve avukatlık hizmeti sunmaktayız.

Bulgaristan Göçmenlerinin Bulgaristan Vatandaşlığı İşlemleri

Özellikle Bulgaristan’dan göç ederek gelen Türklerin, Bulgaristan Vatandaşlığı haklarını geri almaları için müvekkillerimiz adına Bulgaristan Devleti makamlarına yapılması gereken her türlü başvuruyu yapmakta, bu amaçla Bulgaristan doğum kayıtlarının çıkartılması, Bulgaristan Vatandaşlık durumunun sorgulatılması, oturum işlemlerinin takibi ile vatandaşlık başvurusu ve pasaport çıkartma işlemlerinin gerçekleştirmesini sağlamaktayız. Yine vatandaşlık işlemlerinden kaynaklanacak anlaşmazlıklarda Bulgaristan Mahkemeleri’nde her türlü dava açarak, takibi işlemlerini Bulgar avukatlarımızla birlikte gerçekleştirmekteyiz.

Bulgaristan Vatandaşıyla Evli Bulunanlar

Bulgaristan vatandaşıyla evli bulunan kişilerin Bulgaristan’da oturum ve vatandaşlık almaları, doğan çocukların Bulgaristan’da kayıtlarının yapılması, evlilik ve boşanma işlemlerinin gerek Bulgaristan ve gerek Türkiye’de tanıma ve tenfizi işlemlerinin gerçekleştirilmesi noktalarında her türlü hizmeti vermekteyiz.

Bulgaristan’da Yatırım Yapmak

Göçmenler dışında bir Avrupa Birliği Ülkesi olan Bulgaristan’da yatırım yapmak, şirket kurmak, gayrimenkul almak ya da Türkiye’de kurulu bulunan şirket veya firmalarının temsilciliklerini Bulgaristan’da açmak isteyen yatırımcı ve iş adamlarına şirket kuruluşundan gayrimenkul yatırım işlemlerine kadar her türlü hukuki işlem ve prosedürlerin yerine getirilmesi noktasında hizmet sunmaktayız.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Oturum ve Vatandaşlık işlemlerinizi mutlaka avukatlar aracılığıyla yapınız.

Dünyanın her ülkesinde oturum ve vatandaşlık işlemleri avukatlar aracılığıyla takip edilir.

İş ve evrak takipçileriyle, ehil olmayan kişilerle, kulaktan duyma bilgilerle oturum ve vatandaşlık işlemlerinizi takip etmeye kalkarsanız ciddi hak kayıplarına uğrayabilirsiniz

Paranızı alıp ortadan kaybolan ya da uzun süre hiçbir işlem yapmayan, bugün yarın deyip sizi yıllarca oyalayan, sizden devamlı çeviri, masraf, harç adı altında masraf talep eden kişilere dikkat ediniz.

Vatandaşlık işlemleri ciddi hukuki süreçler içermektedir. Bulgar makamlarınca başvurunuzla ilgili olumsuz bir karar verilmesi veya başvurunuzun reddedilmesi durumunda avukat aracılığıyla hukuk yoluna başvurmanız, dava açmanız gerekebilecektir. Bulgaristan hukukunda dava açma hakkı kısıtlı zamanaşımı ve hak düşürücü sürelere tabidir. Böyle bir durum yaşamanız halinde, kısa bir süre içerisinde Bulgaristan’da vatandaşlık konusunda uzman bir avukat bulmanız ve hakkınızı korumak için dava açmanız sizin için zor ve zahmetli olacaktır. Bir çok kişi bu aşamada dava açma süresini kaçırmakta, geriye dönüşümsüz hak kaybına uğramaktadır. Büromuz Bulgaristan Vatandaşlık Hukuku üzerine uzmanlaşmış Bulgar avukatlarla birlikte çalışmakta, başvurunuzla ilgili bir sorun yaşadığınızda veya başvurunuz hukuka aykırı olarak reddedildiğinde Bulgar avukatlarımız sizin adınıza her türlü dava ve hukuk yoluna başvurmaktadır.

Avukat olmayan kişilerin sizin adınıza vekaletli veya vekaletsiz dava açma ve takip etme yetkileri yoktur. Hukuken bu yetki yalnızca Bulgaristan Barosuna kayıtlı avukatlara aittir.

Tags, , , , , , , , , ,

HAKKIMIZDA

Büromuz Türk Hukuku ve Bulgaristan Hukuku üzerine faaliyet gösteren uluslararası bir hukuk bürosudur. Büromuz uzman ve tecrübeli kadrosuyla bireysel ve kurumsal müvekkillere hizmet sunmaktadır.

Müvekkillerimizin Bulgaristan oturum ve vatandaşlık işlemleri gerçekleştirilirken başvuru prosedürlerinin belirlenmesi ve takibi aşamalarında ofisimizce titiz bir çalışma yapılır. Müvekkillere başvuru prosedürleri ayrıntılı olarak izah edilir.

Özellikle Bulgaristan Makamları nezdinde müvekkillerimizin Doğum Kağıtları’nın bulunması ve çıkartılması, Vatandaşlık Sorgulamalarının yapılması, İsim Denklik Belgelerinin çıkarttırılması, Oturum ve Pasaport işlemlerinin takibi, Bulgaristan’da Evlilik Tanıtımı ve Evlilik Cüzdanı Çıkartılması, Bulgaristan dışında doğan çocukların Bulgaristan Vatandaşlığı’na kayıtlarının yapılması, Bulgaristan’da Şirket Kurulması, Bulgaristan’da Yatırım, işlemleri sırasında müvekkillerimiz her aşamada bilgilendirilir ve işlemler hızlı bir şekilde sonuçlandırılır.

Yine Hukuk Büromuzca müvekkillerimize Bulgaristan’dan göç ettiklerini gösteren ve Türk Makamlarından temin edebilecekleri ; Tabiiyet Belgelerinin, Muhacir Kağıtlarının, İsim Denklik Belgelerinin çıkartılması, temin edilmesi aşamalarında her türlü destek ve yardım hizmeti verilir.

Müvekkillerimiz iletişim kısmında belirtilen telefonlarımızdan avukatlarımıza kolayca ulaşabilir, her zaman randevu alarak avukatlarımızla ofisimizde yüzyüze görüşebilirler.

Tags, , , , , , , ,